Golf

Sen o golfie symbolizuje powolne podejście do pracy lub problemy. Negatywnie golf może odzwierciedlać biegu jałowego lub tracić czas. Nie stara się zbyt trudne, aby poradzić sobie z problemami.