Cry

Aby lepiej zrozumieć to marzenie, przeczytaj również interpretacje krzyków.