Hawk

Aby mieć interakcję z sokołem we śnie, oznacza prestiżowe ambicje. Aby zobaczyć jastrzębia, kiedy marzysz, można również interpretować jako symbolika kierunku ku sukcesowi. Koncentrujesz się na swoich celach, wysiłkach i aspiracjach.