Bezpośredni (bokserski), bezpośredni lub skrzyżowany (szybki stempel)

Marząc, że jesteś uderzające ktoś sugeruje, że trzeba podjąć większą inicjatywę i przestać wątpić we własne umiejętności.