Terminator

Sen o eksterminator symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto jest karmiony uciążliwości. Zostawiasz go z osobą lub sytuacją, która była nim wystarczająco długo. Poczucie, że problem w końcu posunął się za daleko. Eksterminator odzwierciedla opcję lub możliwość pełnego usunięcia problemu. Negatywnie, eksterminator odzwierciedla uczucia, że problem wymknie się spod kontroli lub że należy zrobić coś w ostateczności.