Costa

Wybrzeże we śnie pokazuje, że jego stan emocjonalny jest stabilny. Wybrzeże wskazuje również na dwie różne stwierdzenia umysłu, gdzie świadome i nieświadome umysły będą ze sobą skierowane.