Z góry

Marząc, że jesteś postępuje w sytuacji symbolizuje postęp pewnego rodzaju w swoim życiu jawy.