Niejasne

Sen o pustej nieruchomości symbolizuje idee, nawyki lub sposób życia, który nie jest używany. Może to być również reprezentacja porzuconego stylu życia. Perspektywa życia, która nie jest obecnie aktywna ani interesująca. Alternatywnie, wakat może reprezentować coś, co uważasz za zaginione lub brakuje w twoim życiu. Pozytywnie, pustkowia mogą odzwierciedlać ideę lub szansę, że nikt inny nie korzysta.