Świadka

Jeśli jesteś świadkiem we śnie, że marka trzeba postrzegać i badać bardziej uważnie i uważniej środowiska i ludzi wokół ciebie. Kiedy składasz świadectwo we śnie, oznacza to, że powinieneś być odpowiedzialny za wszystkie swoje czyny i słowa, które mówisz, ponieważ mogą one wyrządzić wiele szkód niewinnym ludziom.