Telegram

Jeśli marzysz o otrzymaniu telegramu, to takie marzenie oznacza wiadomość, którą otrzymasz od wewnątrz. Ten telegram może zmienić wiele ważnych czynników, które dzieją się w twoim życiu w tym czasie, ponieważ może znaleźć rozwiązanie lub rozwiązać problem, którego wcześniej nie byłeś w stanie rozwiązać. Jeśli to ty wysłałeś telegram komuś innemu, to takie marzenie pokazuje ważne rzeczy, które chcesz powiedzieć innym. Zwróć uwagę na konkretną osobę, do której wysłałeś telegram.