Pajęczyny

Marząc o lub widząc w snowych pajęczynach, może wskazywać, że nie osiągnąłeś ich pełnego potencjału. Nie wykorzystujesz swoich talentów.