Ślusarz

Sen o ślusarz symbolizuje aspekt siebie, który jest biegły w przeciwstawianiu się zasadom lub granicom. Możliwość obejścia przeszkód lub porozumień w razie potrzeby. Pęk kluczy może być również reprezentacją ciebie lub innej osoby, która może łatwo mówić lub przekonać innych do poddania się ich barier emocjonalnych. Umiejętności społeczne lub zaradność, aby uzyskać dostęp do celu, którego inni nie mogą osiągnąć.