Reumatyzm

Marzenie, że masz reumatyzm oznacza, że nieoczekiwana przerwa opóźni osiągnięcie twoich celów i planów. Marząc, że inni mają reumatyzm symbolizuje rozczarowanie.