Ropień

Marząc o ropień przypomina mu, że jest coś, co musi być reprezentowane. Sen z ropień wyjaśnia, że są rzeczy, które nie były w pełni narażone. Być może ty, twoje cele nie są jeszcze spełnione. Proszę zobaczyć rany.