Dąb

We śnie widząc dąb jest niejednoznaczny symbol marzeń. Marząc o nim może symbolizować długowieczność, stabilność, siłę, tolerancję, mądrość i dobrobyt. W marzeniu o zobaczeniu dębu z żołędziami oznacza to promocję lub wzrost skali społecznej.