Tamy

Marząc o lub widząc w kły snu, wskazuje, że powiedział kilka słów, które były bolesne dla innych.