Pistolet

Marząc, że celujesz pistolet wskazuje, że próbujesz osiągnąć konkretny cel. Jeśli jednak tonem snu jest strach, gniew i agresja, to pistolet oznacza moc, dzięki której musisz bronić się przed strachem i gniewem. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje marzenie, przeczytaj o broni.