Ligi

Kiedy marzysz, aby zobaczyć podwiązkę symbolizuje swoją pracę i niebezpieczeństwo będziesz miał. Upewnij się, że nie oszukujesz swoich kolegów i jesteś uczciwy w swojej firmie. Jednak nie podejmuj decyzji pośpiechu, ponieważ może to zbankrutować i istnieje możliwość utraty wszystkiego, co masz. W każdym razie, nawet jeśli wszystko pójdzie to nie jest właściwe, to nie wiąże się z twoim życiem osobistym.