Zgłasza

Sen, w którym uruchomił włócznię, ma cechy takie jak duży potencjał, aby być pierwszym i niektóre aspekty męskości. Sen wskazuje również konkretny kierunek, który stworzył marzyciela. Jeśli włócznia poszła prosto do punktu, nie ma obawy, że marzyciel trafi w cel, więc celował.