Kadzidła

Marząc, że palisz kadzidło, pokazuje drogę lub kierunek duchowego uczenia się. Ma znaczenie symboliczne i sugeruje wysoki poziom świadomości.