Wieku

Sen o wieku często odzwierciedla poziom dojrzałości lub doświadczenia, które dana osoba ma w danej sytuacji. Młody wiek wskazuje na brak doświadczenia lub nowe sytuacje. Zaawansowany wiek wskazuje na doświadczone aspekty nas samych. Twój wiek we śnie może być również odzwierciedleniem tego, jak entuzjastycznie lub znudzony jesteś z dziedziny swojego życia. Liczba twoich wieków może być również symboliczna. Zobacz sekcję tematów, aby uzyskać numerologię marzeń, aby uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na symbolikę liczby.