Góry lodowej

Sen o górce lodowej symbolizuje większe lub bardziej znaczące nieświadome problemy i nierozwiązane problemy. Potężny nieświadomy wpływ głęboko zakorzenione, lub niepewności, które całkowicie zapomniane lub ignorowane. Większe problemy, z których nie można nic zrobić. Góry lodowe odzwierciedlają potrzebę starannego radzenia sobie z sytuacją i wskazują na problemy, które są zbyt duże, aby rozwiązać bez pomocy lub przygotowania. Sen o przełamaniu góry lodowej symbolizuje większe problemy lub problemy, które tracą siłę. Duży problem może zapewnić możliwości radzenia sobie z nim.