Hummer

Sen o hummer symbolizuje decyzje lub samokontroli, że brakuje całkowicie ochrony. Wszystkie zasoby i moc są wykorzystywane do rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Będąc całkowicie skłonni do kompromisu lub zapisać w sytuacji, której doświadczasz. Pozytywnie, hummer może odzwierciedlać silny poziom motywacji do wykorzystania wszystkich swoich zasobów, aby rozwiązać problem. Negatywnie, hummer może odzwierciedlać arogancję, marnotrawstwo, lub całkowite lekceważenie innych uczuć. Przykład: Człowiek marzył o Hummer, który został zwolniony do broni. W prawdziwym życiu był samobójczy i wykorzystywał wszystkie swoje oszczędności do odkrywania i znajdowania celu duchowego.