Grecki

Sen, w którym jesteś Grecki, wskazuje na swoją pasję do historii lub że pozwolisz, aby twoje myśli się zmaterializowały.