Mieczyki

Marząc o lub widząc w gladiolus marzenia, symbolizuje radość, szczęście i uroczystości.