Kurcząt

Sen o kurczaku symbolizuje niepewność, tchórzostwo lub brak pewności siebie. Jest coś, co sprawia, że jesteś niepewny lub niepewny siebie. Możesz również mieć brak siły woli.