Jąkanie

Marząc, że jąkać, wskazuje na niezdolność do wyrażania siebie wyraźnie lub słyszał. Być może próbujesz ukryć i ukryć to, co naprawdę czujesz.