Malina

Aby zobaczyć maliny jest wyjaśnione jako sen z ważną symboliką dla marzyciela. To marzenie oznacza ciekawe, ale niebezpieczne tematy. Dreaming, że jesz maliny oznacza niepokój nad niektórych złośliwych plotek rozprzestrzeniasię nad tobą.