Flet

Sen o flet symbolizuje ciebie lub kogoś innego, kto sprawia, że inni czują, że nic złego się nie dzieje. Uczucie, że wszystko jest idealne przez cały czas. Powiedz innym, aby nigdy się nie martwili ani nie troszczyli. Negatywnie, flet może odzwierciedlać tendencje perfekcjonistyczne lub starać się zbyt mocno, aby inni byli szczęśliwi.