Córka

Marzenie o posiadaniu córki symbolizuje pasywne idee, nawyki lub rozwój, który jest zachęcany lub pozwalany na rozkwit. Sytuacje lub aspekty siebie, które są zachęcające, które nie mają kontroli lub władzy. Córka może być również reprezentacją rozwoju sytuacji, które daje kontrolę lub władzę innym. Kobiecy aspekt rozwijający twoją osobowość lub życie. Aspekt twojej osobowości lub podporządkowanego życia. Alternatywnie, córka we śnie może odzwierciedlać problemy z jej uzgodnionego stosunku życia z nią. Marzenie o córce, której nie rozpoznajesz, symbolizuje nowe bierne idee, nawyki lub rozwój. Pasywny aspekt siebie, który wcześniej nie myślałem ani nie doświadczyłem. Złe córki symbolizują negatywne lub uszkodzone pasywne aspekty ich osobowości, co jest zachęcające. Może to być znak, że musisz dochodzić siebie więcej. Jeśli masz więcej niż jedną córkę w prawdziwym życiu, to każda córka będzie reprezentować inny aspekt swojego życia w oparciu o swoje najbardziej szczere uczucia wtedy.