Rysunek

Marząc o lub widząc w tajemniczych postaciach snów, oznacza wielkie cierpienie psychiczne.