Schemat połączeń

Marząc, że kręcisz się w niekontrolowany sposób symbolizuje uczucia, że sytuacja jest z twoich rąk. Utrata kontroli nad sytuacją. Utrata kontroli lub poczucie, że porażka jest poza zdolność do zatrzymania.