Brakuje

Marząc, że czegoś brakuje, ogłasza niekontrolowane emocje. Ma również symbolikę bycia poza kontrolą i bycia zakłóconym i dezorganizowanym.