Awarii

Marząc o porażce oznacza, że próbujesz uciec od problemów swojego codziennego życia. Co więcej, marzenie o porażce wskazuje na twoje obawy przed niewydolnością, niską samooceną i przewiduje, że nie ubiegasz się o maksymalny potencjał. Może jesteś oniemiały i przytłoczony z powodu lęku. Również można poczuć presję na excel. Marzyć, że twoja firma jest porażką (w upadłości) reprezentuje swoje okrutne postawy w konkurencji. Ponadto, może pokazać niegospodarność i musi być silniejszy i nie pozwól, aby strach zdominował.