Hawks

Sen z sokołem symbolizuje aspiracje lub cele. Ty lub ktoś inny jest zbyt skoncentrowany na osiągnięciu czegoś. Wiesz, czego chcesz lub masz cele, do których dążysz. W negatywnym kontekście sokół może symbolizować aspiracje lub cele, które są sprzeczne z aspiracjami innych lub powodować zazdrość.