Estigmas ( Estigmas )

Jeśli marzyłeś, że masz stygmaty, to pokazuje swoje oddanie i ciężką pracę, którą wykonałeś z powodu kogoś innego. Cierpienie i udręka wkrótce znikną w miarę upływu czasu.