Rzeźby

Posiadanie interakcji, znajdowanie lub oglądanie rzeźby, gdy marzysz, jest interpretowane jako sugerujące, że odmawiasz przyjęcia rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Boisz się, że nie jesteś w stanie zaprezentować się właściwie. Czy występujesz w pozytywnym świetle lub obrazie?