Zespół SWAT

Sen o zespole SWAT symbolizuje potężne pozytywne zmiany lub działania dyscyplinarne, które są całkowicie bez zastrzeżeń. Pilna lub natychmiastowa korekta, która jest bezkompromisowa. Dbaj o wszystko, z wyjątkiem zmuszając coś negatywnego do zmiany.