Koperty

Sen o kopercie symbolizuje osobistą lub prywatną wiadomość. Znak, że ty lub ktoś inny ma coś ważnego do powiedzenia. Marzenie o otwarciu koperty może odzwierciedlać budzące się sytuacje życiowe, w których ty lub ktoś inny dowiadujesz się o osobistej wiadomości lub prywatnej sprawie. Przyjęcie okazji lub wybranie, aby poznać prawdę. Marzenie o celowym opuszczeniu listu zamkniętego może odzwierciedlać brak zainteresowania komunikowaniem się lub byciem z kimś związanym. Nie interesuje się tym, co ktoś ma do powiedzenia. Poczucie, że pytanie, tajemnica lub okazja jest lepsza sama. Wolą żyć z niepewnością. Negatywnie, może to być znak, że boisz się odkryć prawdę, lub dowiedzieć się więcej o delikatnej kwestii.