Godło

Aby wchodzić w interakcje lub zobaczyć godło, gdy marzysz, ma symboliczne znaczenie przodków pochodzenia lub rodowód. Emblem sugeruje również jego więzi kulturowe z narodem i przodków więzi z rodziną rodziców. Sen z godłem wynikającym z jego wewnętrznej mocy. Jesteś obdarzony poczuciem zaufania.