Posag

Marząc o nieruchomości lub pieniędzy wniesionych przez pannę młodą do męża na jej ślub jest omen szczęścia, jeśli marzyciel powitał go z radością. Jeśli sen spowodował złe samopoczucie, a marzyciel nie mógł otrzymać posagu, to taki sen jest omenem pecha. Wskazuje na ciężką pracę i wiele przeszkód. Jeśli marzyciel jest leniwy i nie stara się żyć lepiej, to takie marzenie wskazuje jeszcze więcej problemów. Jeśli marzyciel jest chętny do rozwiązania swoich problemów, to posag jest tylko odzwierciedleniem obecnego trudnego okresu. Potem jednak nadejdzie lepsze jutro. A jeśli marzyciel będzie pracował bardzo ciężko, to zobaczy siebie żyjącego w obfitości bez żadnego niezwyciężonego problemu.