Dyrektor

Jeśli marzysz o reżyserze, to takie marzenie symbolizuje opiekuna, który się tobą opiekuje. Należy wziąć pod uwagę, że reżyser może również reprezentować sposób, w jaki działasz, co oznacza, że chronisz innych w swoim życiu czuwania lub ktoś opiekuje się tobą.