Wykrywacz kłamstw

Sen o wykrywacz kłamstw symbolizuje ciśnienie, aby udowodnić swoje dobre intencje lub integralność. Strach, że coś jest ukryte lub wstydzi się zostaną odkryte. Odczuwanie potencjału, aby inni stracili wiarę w ciebie. Alternatywnie, wykrywacz kłamstw może reprezentować uczucia dotyczące sytuacji, w której rozczarowanie lub niemoralność jest niemożliwe. Poczucie, że jest to obowiązkowe, aby być czystym o wszystkim, co robisz.