Zrzutu

Marzenie o eksmisji symbolizuje wymuszoną zmianę perspektywy. Ty lub ktoś inny mógł czuć się komfortowo z pewną sytuacją życiową zabraną. Bezradność czy bezradność. Twoja niezdolność do zatrzymania relacji lub sytuacji porażki. Nieprzyjemne uczucie lub to, że nie należysz. Negatywnie, marząc o nakazie eksmisji może reprezentować zaniedbania lub nieodpowiedzialne zachowanie, które w końcu dogania ciebie. Bezpłatna jazda dobiegła końca. Alternatywnie, możesz czuć, że jesteś traktowany niesprawiedliwie.