Zwolniony

Marzy, że jesteś zwolniony z pracy jest symbolem ukończenia i zamknięcia. Jest to również interpretowane jako sugestia, że chcesz zakończyć jakiś związek lub sytuację w swoim życiu jawy. Alternatywnie, może być interpretowany jako symbolika stłumionych pragnień.