Omdlenia

Sen o omdlenia symbolizuje, że ty lub ktoś inny, kto czuje problem lub sytuację jest zbyt wiele do zniesienia. Pozytywnie, omdlenia mogą odzwierciedlać uczucia o byciu tak niesamowite lub potężne, że uciskać ludzi.