Zdeformowane

Marzyć, że ty lub ktoś inny jest zdeformowany, ma symboliczne znaczenie słabo rozwiniętych aspektów swojej osobowości. Ale najważniejszym przesłaniem twojego marzenia o deformacji jest to, że możesz je ignorować, a nie rozwijać. Twoja niezdolność do rozpoznania tych niezabudowanych cech może wpłynąć na wydajność w tworzeniu nowych celów.