Autobusem

Sen o czekaniu na przystanku symbolizuje nieprzyjemne lub bezsilne doświadczenie, które czeka na to. Oczekiwanie na wystąpienie sytuacji, w której nie wierzysz, że poczujesz się dobrze.