D (litera)

litera D, we śnie symbolizuje konfrontację z poświęceniem. Pełna świadomość sytuacji, która wymaga, abyś z czegoś zrezygnował lub postawił innych na pierwszym miejscu. Symbolika opiera się na rysunku litery D, będącej linią skierowaną w stronę półokręgu. Linia prosta odzwierciedla konfrontację, a półokrąg odzwierciedla coś, co jest niekompletne. Symbolika ta jest poparta faktem, że litera D jest 4 literą alfabetu, gdzie 4 w numerologii symbolizuje poświęcenie. D jest również cyfrą rzymską dla 500.