Naskórek

Aby zauważyć swoje skórki w naszym śnie, może wskazywać, że jesteś zbyt wrażliwy. W jakiejś sytuacji możesz przesadzić.